Economische werkloosheid eind vorig jaar opvallend gestegen

De Belgische arbeiders zaten vorig jaar gemiddeld minder dan anderhalve dag thuis wegens economische werkloosheid. Daarmee is opnieuw een historisch laagtepunt bereikt. Toch gaan er ook oranje knipperlichten flikkeren, want de economische werkloosheid steeg in het laatste kwartaal van 2018 harder dan het jaar voordien, meldt Acerta op basis van de gegevens bij ongeveer 32.000 werkgevers. Het HR-bedrijf ziet hierin een mogelijke indicatie dat de economische groei stokt. De economische werkloosheid ligt in de laatste drie maanden altijd hoger in vergelijking met de rest van het jaar, maar in 2018 was die stijging toch wel opvallend, blijkt uit de cijfers. Gemiddeld ging het om 0,86 procent van het aantal arbeidsdagen, met voor december een uitschieter van 0,97 procent. Dat komt neer op een stijging van de economische werkloosheid met 72 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, daar waar in 2017 nog sprake was van een kwartaalstijging met 51 procent en een economische werkloosheid in het laatste kwartaal van 0,80 procent.

Volgens Acerta is 0,86 procent economische werkloosheid nog altijd zeer bescheiden, maar, zegt Dirk Vanderhoydonck, we blijven best alert. "Die verhoging zou erop kunnen wijzen dat de economische groei stokt. Dat de cijfers over uitzendarbeid - die andere parameter - in dezelfde richting wijzen, laat het licht van de economische groei op oranje springen", klinkt het.

Nog opmerkelijk is dat het economisch werkloosheidspercentage voor alle maanden van het vierde kwartaal van 2018 hoger lag in Vlaanderen dan in Wallonië (gemiddeld 1,01 pct tegenover 0,90 pct), dat terwijl traditioneel de economische werkloosheid in Wallonië ongeveer 10 procent hoger ligt dan aan de andere kant van de taalgrens.

Over het hele jaar gezien blijft de balans positief en was de economische werkloosheid onder de Belgische arbeiders met 0,60 procent van de werkbare dagen opnieuw historisch laag. Nog lager dus dan in 2017, toen met 0,73 procent ook al een werd gesproken over bijzonder laag niveau. Concreet komt het erop neer dat een arbeider over heel 2018 gemiddeld minder dan anderhalve dag thuis zat wegens economische werkloosheid.

bron: Belga