E-mail volstaat niet langer om akkoord over koop of verkoop van huis te bewijzen

E-mail volstaat niet langer om akkoord over koop of verkoop van huis te bewijzen

Dat oordeelde het Antwerpse hof van beroep in een zaak over de verkoop van een pand. De kopers, verkopers en vastgoedmakelaar hadden heel wat e-mails uitgewisseld en ook de uiteindelijke verkoopovereenkomst werd via e-mail gedeeld. Toen de koop uiteindelijk toch afsprong, wilden de kandidaat-kopers via juridische weg bewijzen dat er een akkoord gesloten was.

Achterpoortje

Het hof van beroep in Antwerpen volgde die redenering echter niet. «Noch de koper, noch de verkoper kunnen aan de hand van mailverkeer bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd», klonk het. Volgens de rechtbank kunnen e-mails zelfs niet gebruikt worden als een begin van bewijs door geschrift.

«De rechter heeft gebruik gemaakt van een achterpoortje in een wet die bijna 15 jaar oud is», reageert minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld), die het niet eens is met de uitspraak. «Ik zal dit achterpoortje dichten», verzekert hij nog. Het oordeel van de rechter druist in tegen de filosofie van de Digital Act, die vorig jaar werd ingevoerd. Die reeks wetten stelt digitale documenten op gelijke voet met hun papieren tegenhangers.