Dynamische verlaging van snelheidslimiet zal mobiliteit op snelwegen verbeteren

Dynamische verlaging van snelheidslimiet zal mobiliteit op snelwegen verbeteren

Het verkeer op de autosnelwegen kan een pak vlotter en veiliger verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. De lagere snelheidslimiet zou - paradoxaal genoeg - tijdswinst opleveren voor de autobestuurders en zou bovendien een gunstig effect hebben op het milieu. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Een verhoging van de snelheidslimiet zou dan weer te veel nadelen opleveren. Jacqueline Galant, de voorganger van huidig minister van Mobiliteit François Bellot (MR), had begin vorig jaar bij het Kenniscentrum van het BIVV een onderzoek besteld naar een aanpassing van de snelheidslimiet op de autosnelwegen. Er moest worden nagegaan of zo'n aanpassing de verkeersveiligheid kon verbeteren en een oplossing kon bieden voor doorstromings- en milieuproblemen.

Uit dat onderzoek komt een "dynamische verlaging van de snelheidslimiet" nu als meest efficiënte maatregel naar voren. Concreet betekent dit dat er op bepaalde momenten van de dag, vooral tijdens de spitsuren, op de filegevoelige plaatsen een snelheidslimiet kan worden ingesteld van bijvoorbeeld 90 kilometer per uur. Autobestuurders zullen dan met dynamische borden op de hoogte worden gebracht van die maatregel. Als het wegennet erg verzadigd is, kan er daarna nog een verdere verlaging van de snelheidslimiet komen, tot desnoods zelfs 30 kilometer per uur.

Het onderzoek toont daarnaast aan dat het verkeer ook vlotter en veiliger verloopt wanneer het veranderen van rijstrook - behalve dan aan de op- en afritten - verboden wordt.

Hoewel het een tegenspraak lijkt, toont de BIVV-simulatie aan dat een dergelijke verlaging van de snelheidslimiet samen met het verbod om van rijstrook te veranderen zou leiden tot een verhoging van de werkelijke snelheid. "Nu bedraagt de gemiddelde snelheid in de spits eigenlijk maar 44 kilometer per uur. Bij een lagere limiet zou dat gemiddelde verhoogd worden tot 57 per uur", zo zegt Wouter Van den Berghe van het Kenniscentrum.

Een scenario waarbij de snelheidslimiet wordt opgetrokken tot bijvoorbeeld 130 kilometer per uur, lijkt voor BIVV geen optie te zijn. Daar zijn volgens de simulatie te veel nadelen aan verbonden. Het zou leiden tot meer doden en meer uitstoot, terwijl er enkel 's nachts een minieme winst in de trajecttijd zou zijn.

bron: Belga