«Dubbele familienaam is discriminerend»

«Dubbele familienaam is discriminerend»

In 2014 voerde toenmalig Justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) de vrije keuze in voor familienamen. Zo kunnen ouders kiezen of hun kind de naam van de vader, moeder of een combinatie van de namen zal dragen. Als de ouders er niet uit geraken, krijgt het kind de achternaam van de vader.

Dat laatste punt zorgt ervoor dat de vader een vetorecht krijgt, vindt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het stapte naar het Grondwettelijk Hof, net als een moeder die het niet eens was met die regel. De rechters geven hen nu gelijk. Moeders worden op die manier gediscrimineerd omdat die regel «tussen de vader en moeder van een kind een verschil in behandeling instelt dat uitsluitend gegrond is op het criterium van het geslacht, waardoor de vader een vetorecht krijgt», oordeelt het Hof.

De regel wordt dus vernietigd, maar blijft wel gelden tot eind 2016 om misverstanden te vermijden. De regering zal een nieuwe regel moeten instellen om achter de hand te houden voor situaties waarin de ouders het niet eens geraken. Het Grondwettelijk Hof onderstreept daarbij het belang om op een «eenvoudige, snelle en eenvormige wijze» vanaf de geboorte de naam van een kind te bepalen.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is verheugd met het arrest en spreekt van een «overwinning voor de gelijkheid».