Dreigend tekort verdovingsmiddelen in ziekenhuizen

Dreigend tekort verdovingsmiddelen in ziekenhuizen

Door een tijdelijke stopzetting van de productie in een Italiaanse geneesmiddelenfabriek van GSK, dreigen de Belgische ziekenhuizen volgens het vakblad De Apotheker de komende maanden zonder bepaalde verdovingsmiddelen te vallen. Het geneesmiddelenagentschap FAGG is op de hoogte van de problemen en bekijkt verschillende maatregelen. "Maar er is vandaag geen reëel tekort op de Belgische markt", luidt het. Het dreigend tekort zit niet bij GSK zelf, maar bij producten die het bedrijf er produceert voor Janssen-Cilag. De woordvoerder van GSK in België bevestigt dat er problemen waren in de fabriek in Parma. In april werd de productie en vrijgave van geneesmiddelen stopgezet, uit "voorzorgsmaatregel". Maar inmiddels is de productie hervat.

Voor de producten die GSK in Parma voor Janssen-Cilag produceert, dreigen tekorten. Omdat de problemen ook voor andere Europese landen bestaan, zijn de alternatieven overbevraagd. Voor één middel zijn er zelfs geen alternatieven, zegt Katy Verhelle, voorzitter van Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA) aan De Apotheker. "Het enige wat we weten, is dat de stockbreuk maanden zal duren."

"Er is vandaag geen reëel tekort op de Belgische markt", benadrukt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Zij wijst erop dat de problemen er in veel landen zijn. Er is een samenwerking tussen nationale autoriteiten, de producent, de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA, de ziekenhuizen enzovoorts.

"We moeten met man en macht vermijden dat de patiënt dit zal voelen en er reële problemen komen." Zo is er sprake van corrigerende maatregelen bij de producent en wordt lot per lot bekeken of men ze kan vrijgeven. "We kijken ook of er alternatieven ter beschikking zijn en ze geïmporteerd kunnen worden." Ook de import van middelen die normaliter niet in België op de markt komen, wordt bekeken.

Ook de ziekenhuizen zelf kunnen initiatieven nemen, bijvoorbeeld door niet-dringende ingrepen uit te stellen.

bron: Belga