Doven starten rechtszaak tegen Vlaamse overheid wegens discriminatie

Doven starten rechtszaak tegen Vlaamse overheid wegens discriminatie

Twee dove personen hebben woensdag voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent een rechtszaak gestart tegen de Vlaamse overheid wegens discriminatie, omdat ze onvoldoende tolkuren per jaar krijgen voor privésituaties. "Door het onbuigzaam vasthouden aan maximaal 36 tolkuren per jaar leeft de Vlaamse Overheid haar internationale verplichtingen niet na", zegt de federatie Doof Vlaanderen, die de procedure steunt. Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse Dovenorganisaties die streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove mensen en de Vlaamse Gebarentaal in de samenleving. Dove mensen hebben maar recht op 36 tolkuren per jaar voor privésituaties, zegt de federatie. "Als door bepaalde persoonlijke omstandigheden het aantal afspraken met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of dokter oploopt, zijn die 36 uur binnen de kortste keren op. Veel dove mensen durven hun uren dan ook niet genoeg gebruiken omdat ze op zeker willen spelen. De Vlaamse overheid krijgt hierdoor een fout beeld van het aantal benodigde uren." Vanuit de dovengemeenschap werd een crowdfundingactie gestart, om een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid te financieren.

De twee dove mensen hebben de Vlaamse Overheid verzocht om een verhoging van het aantal tolkuren toe te kennen, in overeenstemming met hun werkelijke noden. "De Vlaamse Overheid ging hier echter niet op in en houdt onbuigzaam vast aan het maximum van 36 tolkuren", zegt hun advocaat Joos Roets. "Het Gelijkekansendecreet - de Vlaamse antidiscriminatiewet - bepaalt echter dat er sprake is van discriminatie wanneer redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap worden geweigerd. Door het aanspannen van een rechtszaak, wensen eisende partijen dus vast te laten stellen dat ze gediscrimineerd worden door de Vlaamse Overheid."

bron: Belga