Dit zijn de grootste stressfactoren voor ouders

Dit zijn de grootste stressfactoren voor ouders

Een rommelig huis lijkt misschien banaal, maar toch zitten veel ouders ermee. Een nieuwe studie toont aan dat rommel hen meer stress geeft dan slaapgebrek, kinderopvang of andere kindgerelateerde onderwerpen.

Rommel

Childcare.co.uk deed rondvraag bij 4.000 ouders. Zij moesten onder andere aangeven welk aspect van het ouderschap hen het meeste stress bezorgde en kregen vragen voorgeschoteld over hun mentale gezondheid. Uit de resultaten bleek dat 60% van de ouders moeite heeft met de rommel die kinderen veroorzaken, 55% kampt met een zwaar slaapgebrek en 30% vindt het moeilijk om gepaste opvang te vinden. Twee op de vijf ouders gaf aan dat zijn of haar mentale gezondheid soms negatief werd beïnvloed door het ouderschap.

Stress

Die resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek van de Mental Health Foundation, waaruit bleek dat 68% van de vrouwen en 57% van de mannen die kampen met mentale problemen, kinderen hebben. Nanny Conny, auteur, vertelt aan Metro UK hoe belangrijk het is voor ouders om ook wat tijd voor zichzelf te nemen. Zonder zich daar schuldig over te voelen. "Alle nieuwe ouders zijn bang dat ze zullen falen, terwijl ze eigenlijk zouden moeten ontspannen. Die faalangst is namelijk een grote stressfactor. Spreek over je gevoelens met je netwerk - je dokter, familie of vrienden. Op die manier kunnen ze je helpen om obstakels in de toekomst uit de weg te gaan." Ze voegt verder nog toe dat je als jonge ouder vooral op je slaapritme moet letten. Houd in de eerste maanden na de geboorte eventueel zelfs een slaapdagboek bij, zodat je een duidelijk beeld hebt van hoeveel je echt slaapt.