Dit jaar al voor 2,2 miljoen euro aan fraude met cryptomunten

Dit jaar al voor 2,2 miljoen euro aan fraude met cryptomunten

In de eerste vijf maanden van dit jaar kregen de FOD Economie en de autoriteit voor Financiële Markten en Diensten al 329 meldingen van fraude, van minstens 118 slachtoffers. Zij werden meestal via email, sociale media of telefonisch benaderd om te investeren in bitcoins en almaar meer geld in te brengen, maar zagen van die inbreng niets terug. In totaal gaat het om 2,2 miljoen euro.

Vicepremier Peeters wijst er bovendien op dat de meeste fraudegevallen niet worden gemeld. Uit onderzoek van Europol blijkt dat slechts 4% aan het licht komt. "Dit is dus het topje van de ijsberg. In België hebben we berekend dat er elk jaar zowat 130 miljoen euro aan schade is."

Te mooi om waar te zijn

Daar wil de minister van Economie nu iets aan doen. De federale overheid lanceert een sensibiliseringscampagne die waarschuwt voor de gevaren van cryptomunten onder de naam 'Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook'. Via de bijhorende website www.temooiomwaartezijn.be vinden mensen een lijst met 42 websites die vermoedelijk frauduleus zijn, en kunnen ze zelf ook meldingen doorspelen. Ze vinden er ook meer informatie over hoe je dan wél kunt investeren in cryptomunten, aan de hand van vier vuistregels: Zorg dat je weet met wie je te doen hebt, deel nooit persoonlijke gegevens zoals rijksregisternummer of het rekeningnummer van je visakaart, eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij, en wees op je hoede als iemand je gigantische winsten belooft.

"Hoe meer slachtoffers zich melden, hoe groter de kans dat we oplichters kunnen stoppen", zegt Peeters. "Maar we willen uiteraard ook dat minder mensen in de val trappen. Minder menselijke drama's, minder sociale en economische schade. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat vele miljoenen euro's minder in handen van criminelen terechtkomen."