«Dit is geen symbolische actie»

«Dit is geen symbolische actie»

Ivo Mechels, directeur van Test-Aankoop, is «blij verrast» door de duizenden reacties op de groepsvordering tegen de NMBS, die via www.uhebtrechten.be binnenlopen. De vordering moet de treinabonnees aan een schadevergoeding helpen voor de opeenvolging aan stakingen bij het spoor.

Vanwaar deze groepsvordering?

Mechels: «Test-Aankoop speelt hiermee in op een groot onbehagen bij de treinabonnees. Dat deden we ook vorig jaar al, met een petitie, maar toen gaf NMBS-topman Jo Cornu daar nauwelijks gehoor aan. Er is een groot onevenwicht tussen de spoorwegmaatschappij en de reiziger inzake rechten en plichten.»

Wat wil u precies bereiken?

«Dit is geen symbolische actie, en evenmin willen we het maatschappelijke debat voeden over vakbonden of het stakingsrecht. Onze doelstelling is een billijke schadevergoeding voor de treinabonnees.»

U bent de eerste die zo'n vordering instelt.

«Inderdaad. De bewuste wet is van kracht sinds september vorig jaar. Omdat hij voor gevallen als deze is bedoeld, wilden we er graag gebruik van maken. Want individueel staan reizigers helaas niet sterk genoeg.»

Volgens de NMBS hoort hun compensatieregeling nochtans bij de beste van Europa...

(onderbreekt) «Ik weet niet waarop ze zich baseren voor zo'n uitspraak.»

... en wordt ze in de toekomst nog versoepeld.

«Er is nooit overleg gepleegd met ons of met TreinTramBus. Het resultaat is een systeem dat kleine vertragingen onder de mat veegt. Bovendien betaalt de NMBS de schade nooit terug in cashgeld.» (ma)