Discriminatie bij overdracht gezinswagen tussen (ex-)partners wordt weggewerkt

Discriminatie bij overdracht gezinswagen tussen (ex-)partners wordt weggewerkt

De Vlaamse regering werkt de discriminatie weg waarbij gehuwden en ex-gehuwden kosteloos een gezinswagen aan elkaar kunnen overdragen, maar wie wettelijk samenwonend is of was niet van die maatregel gebruik kan maken. Dat meldt Vlaams viceminister-president en minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) vandaag. Gehuwden en mensen die uit de echt scheiden kunnen vandaag een voertuig aan elkaar overdragen zonder dat daar opnieuw inschrijvingstaks voor betaald moet worden. Wie wettelijk samenwoont en een voertuig overdraagt, krijgt wel nog een aanslagbiljet in de bus. Deze discriminatie wordt nu weggewerkt en dat is ook niet meer dan logisch, zegt minister Tommelein. "Wie wettelijk samenwoont, moet op dezelfde manier inschrijvingstaks betalen als wie getrouwd is. Zo volgt de fiscaliteit de nieuwe samenlevingsvormen."

Concreet zal wie in de toekomst de gezinswagen opnieuw laat inschrijven op naam van de wettelijk samenwonende partner of op naam van de ex-partner bij een stopzetting van de wettelijke samenwoning, net als bij (ex-)gehuwden vrijgesteld worden van belasting op inverkeerstelling (BIV).

Jaarlijks gaat het om 400 tot 500 gevallen. De regeling zal ingaan begin 2019.

bron: Belga