Deze risicopatiënten krijgen straks voorrang op het coronavaccin

Deze risicopatiënten krijgen straks voorrang op het coronavaccin

Momenteel is het in de vaccinatieplanning nog eerst de beurt aan de prioritaire groepen (o.a. bewoners en personeel van woonzorgcentra en zorgpersoneel). Nadien volgen de 65-plussers en de mensen met onderliggende aandoeningen.

Over die laatste groep hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid nu een princiepsakkoord bereikt in de schoot van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid.

Zij krijgen vanaf maart voorrang op het  vaccin:

45-64-jarigen

Concreet gaat het voor 45- tot 64-jarigen om Belgen met: 

- Een chronische ademhalingsaandoening

- Een chronische cardiovasculaire aandoening

- Obesitas (BMI boven de 30)

- Diabetes type 1 en 2

- Een chronische neurologische aandoening

- Dementie

- Een kwaadaardig kankergezwel 

- Een officieel vastgestelde hoge bloeddruk.

18-64-jarigen

Bij de 18-64 jarigen gaat het om Belgen met:

- Bloedkanker

- Een chronische nierziekte

- Chronische nierinsufficiëntie

- Een chronische leveraandoening

- Het syndroom van Down

- Een verzwakt immuunsysteem

- AIDS of HIV

- Een officieel gediagnosticeerde “zeldzame ziekte”

- Ontvangers van een orgaantransplantatie of mensen op de wachtlijst komen ook aan bod.

Volgens minister Beke gaat het om mensen "die een verhoogd risico lopen om besmet te geraken en in het ziekenhuis terecht te komen". Volgens de CD&V-minister beschikken de mutualiteiten over de nodige gegevens om te bepalen om welke mensen het gaat. De informatie van de mutualiteiten kan desnoods «verrijkt worden met de gegevens van de huisartsen", aldus nog Beke.

Volgens Beke zal de groep van mensen met onderliggende aandoeningen aan de beurt komen na de groep van 65-plussers en zal dat wellicht in de periode maart-april zijn.