Deze Belgische initiatieven zetten zich in voor het klimaat

Deze Belgische initiatieven zetten zich in voor het klimaat

De krekels van Little Food

AFP / F. J. Brown

Het probleem: de productie van vlees is een belangrijke bron van broeikasgassen. De veestapel stoot niet alleen 3 miljard ton CO2 per jaar uit (10% van de totale uitstoot), maar ook methaan, een gas 25 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2. Het lage gehalte aan omzetting in proteïne vereist ook grote oppervlaktes van gewassen om al deze dieren te voeden.

De oplossing: de in Brussel gevestigde Little food produceert insecten zoals krekels, «een alternatieve bron van eiwitten, en minder vervuilend», zegt Raphael Dupriez, mede-oprichter van het bedrijf. De Food and Agriculture Organization (FAO) merkte op dat de uitstoot van insectenfarms veel lager zijn dan die van vleesbedrijven (10 à 100 keer minder dan een varkensboerderij). Bovendien kunnen insecten zich voeden met organisch afval en dit omzetten in hoogwaardige eiwitten. De krekels van Little Food worden gevoed met bierdroesem van een lokale brouwerij en de broodresten van een lokale bakker. Ze verdelen hun producten in twintig biologische winkels.

De groene elektriciteit van Ecopower

AFP / M. Bernetti

Het probleem: Bijna de helft van de elektriciteit in Europa wordt geproduceerd uit brandstof. Om bij te dragen aan de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, moet Europa zijn verbruik van fossiele brandstoffen verminderen.

De oplossing: de opwekking van duurzame elektriciteit kan op lokaal niveau gebeuren. Soms is het zelfs beter, omdat dit het energieverlies beperkt tijdens het vervoer van de energie. De Vlaamse coöperatie Ecopower heeft verschillende groepen consumenten in België geïnspireerd. Sinds de jaren 90 kan de organisatie properdere en goedkopere elektriciteit bieden dan de concurrentie. Het geheim? "Ecopower heeft niet als doel winst te maken, maar wil de best mogelijke service aanbieden aan zijn gebruikers, die ook co-exploitanten zijn en dus eigenaars van de coöperatie", zegt Dirk Vansintjan, een van de oprichters.

De stadsvoeding van champignon de Bruxelles

Foto R.V.

Het probleem: De voedselproductie is steeds globaler en moet naar de consumptiecentra vervoerd worden. Dit transport zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen, om nog maar te zwijgen van de problemen die voortvloeien uit het grote aantal voertuigen op de weg.

De oplossing: Stadslandbouw pretendeert niet de miljoenen inwoners van een hoofdstad te kunnen voeden, maar kan wel een bijdrage leveren. ‘Le champignon de Bruxelles' is van plan om in Brussel exotische paddenstoelen te kweken. «Dit zal helpen om het eten van de Brusselaars een beetje te diversifiëren zodat ze eens iets anders eten dan de Parijse champignons», zegt Sevan Holemans, mede-oprichter van het project. De voorgestelde gewassen hebben het bijkomende voordeel van te groeien op afval en dit om te zetten in voedsel. Een voorbeeld van de circulaire economie, waar de resources en hun afval op de beste manier gebruikt worden.

De multimodaliteit van ComOn

Foto R.V.

Het probleem: Het verkeer is goed voor ongeveer een derde van de uitstoot van broeikasgassen. En dit percentage zal in de komende jaren nog stijgen. Een groot deel van de emissie is afkomstig van het dagelijkse woon-werkverkeer.

De oplossing: De lokale autoriteiten willen efficiënte vervoerssystemen promoten om bestuurders aan te moedigen hun auto thuis te laten of hem zelfs helemaal weg te doen. Dit kan met name via carpooling. Het Waalse Gewest heeft een applicatie gecreëerd zodat carpoolers in de regio elkaar kunnen contacteren. Parallel daarmee wordt een netwerk van carpoolparkings ontwikkeld in samenwerking met bepaalde bedrijven als Ikea en Decathlon. In het Brussels gewest heeft de oppositie de regionale meerderheid gevraagd zich te laten inspireren door Lyon. Die stad heeft een app ontwikkeld die alle mobiliteitsoplossingen aan elkaar linkt en vergelijkt. Op die manier stelt de app de beste vervoerscombinatie van de route voor, waarbij gekeken wordt naar de bus, metro, en carpooling.

Door Camille Goret

#WeAreTheClimateGeneration is een Europees initiatief dat het grote publiek bewust wil maken van de klimaatverandering. Meer info op wearetheclimategeneration.com.