Deur-aan-deurverkopers krijgen gedragscode

Deur-aan-deurverkopers krijgen gedragscode

De gedragscode is een samenwerking met de sectorvereniging Belgian Direct Sales Organisation (BDSO). In de overeenkomst zijn een aantal duidelijke afspraken vastgelegd.

Zo mogen de verkopers geen klanten meer bezoeken na 20 uur. Verder is het ook de bedoeling dat ze onmiddellijk duidelijk maken wat ze precies verkopen. En zodra de klant laat merken dat het bezoek ongepast of storend is, moeten de verkoper zo snel mogelijk andere oorden opzoeken.

Deze gedragscode geldt voor elke vorm van directe verkoop, dus ook op straat of in een winkelcentrum. Toch hebben de afspraken vooral gevolg voor huis-aan-huisverkopers. Tot nu toe reageren de bedrijven gematigd enthousiast. "Zo'n negentien van de vijftig aangeschreven bedrijven hebben de gedragscode ondertekend", vertelt Peeters in Het Nieuwsblad. "Ik hoop dat ze een voorbeeld zijn voor de anderen. Het zou in ieder geval goed zijn voor het imago van de hele sector", besluit hij.

Bedrijven die de code ondertekend hebben maar hem vervolgens niet toepassen, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Op de website van de federale overheidsdienst Economie is een lijst te vinden met bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.