De Lijn zoekt leveranciers voor 970 elektrische bussen

De Lijn zoekt leveranciers voor 970 elektrische bussen

De Lijn gaat op zoek naar leveranciers voor 970 elektrische bussen en de bijhorende installaties, die vanaf 2023 en tot en met 2025 gefaseerd in gebruik zullen genomen worden. Daarvoor werd een overheidsopdracht gepubliceerd. De leveranciers moeten onder meer zorgen voor de levering en indienststelling van e-bussen, voor de bijhorende laadinfrastructuur en de aansluiting op de energievoorzieningen. Er worden verschillende types elektrische bussen gezocht, die allemaal moeten uitgerust zijn met een bel. De laadinfrastructuur komt in de stelplaatsen van De Lijn, en op strategisch gekozen locaties. Vanaf 2020 zal De Lijn samen met de steden en gemeentes zoeken naar locaties voor die infrastructuur.

De e-bussen en toebehoren vergen een investering van meer dan een miljard euro, wat meer is dan de huidige voorziene financieringsmiddelen. De Lijn vraagt de Vlaamse regering om in de bijkomende financiering te voorzien. "De realisatie van e-bussystemen in Vlaanderen zal pas slagen als alle betrokken partners samen hun schouders zetten onder de vergroening van het openbaar vervoer", zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. "Vandaag is alvast een belangrijke eerste stap gezet."

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de stadskernen ten laatste in 2025 emissievrij bediend moeten worden, en dat alle bussen in heel Vlaanderen voor 2035 emissievrij moeten zijn. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) noemt de overheidsopdracht een belangrijke stap in de goede richting. "Zoals vermeld in het Vlaams Regeerakkoord willen we investeren in een openbaar vervoer dat groener en efficiënter is. Daarom zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat het investeringsprogramma rond de vergroening van het rollend materieel van De Lijn integraal wordt uitgevoerd", stelt ze.

bron: Belga