De Croo vraagt FOD Financiën om snel plan van aanpak na kritisch rapport ombudsman

De Croo vraagt FOD Financiën om snel plan van aanpak na kritisch rapport ombudsman

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vraagt dat de FOD Financiën het kritische rapport van de federale ombudsman over de aanpak van de invordering van belastingschulden ter harte neemt én de aanbevelingen van de ombudsman snel in de praktijk omzet. Hij heeft de FOD daarover vandaag al een brief gestuurd. De federale ombudsman ontvangt elk jaar ongeveer tweehonderd klachten over de aanpak van de fiscus wanneer die belastingen moet invorderen bij burgers met betalingsmoeilijkheden. "De klachten van mensen in moeilijkheden doen de vraag rijzen of de strategie waarmee de administratie tot invordering overgaat, altijd de juiste is", klinkt het. De ombudsman heeft daarover vandaag een onderzoeksrapport overgemaakt aan de Kamer, met daarin ook een rist aanbevelingen.

Minister van Financiën De Croo vraagt de FOD Financiën om die opmerkingen ter harte te nemen, en om snel met een plan van aanpak te komen om de aanbevelingen van de ombudsman om te zetten in de praktijk. "Het is al erg genoeg als mensen door omstandigheden met betalingsproblemen kampen. Het is de rol van de overheid om dan samen naar oplossingen te zoeken, niet om betalingsproblemen nog groter te maken", zegt de Open Vld-vicepremier. "Gelukkig blijft het invorderen van belastingschulden de uitzondering. Maar wanneer het toch zover komt, moet men zoeken naar een aanpak die voldoende rekening houdt met de situatie waarin mensen zich bevinden."

Volgens De Croo kan het ook niet de bedoeling zijn dat belastingplichtigen extra kosten maken doordat er deurwaarders worden ingezet, en moet dat "zoveel mogelijk beperkt worden". "Het kan niet dat invorderingskosten oplopen tot een veelvoud van het verschuldigde bedrag."

bron: Belga