Daarom hebben Egyptische beelden geen neus

Daarom hebben Egyptische beelden geen neus

In een nieuwe tentoonstelling onderzoekt de Amerikaan Edward Bleiberg, conservator van het Brooklyn Museum, waarom Egyptische beelden zo vaak hun neus missen. Hij zegt dat neuzen vernietigen lang geleden opzettelijk werd gedaan. Volgens hem verminkten grafrovers de beelden, zodat boze geesten geen wraak konden nemen. Als de neus weg is, sterft het standbeeld: "Het beschadigde deel van het lichaam kan zijn werk niet meer doen", vertelt Edward Bleiberg aan Artsy Magazine. "Door de neus te vernietigen, verliest het beeld dus zijn vermogen om te ademen." Voor de oude Egyptenaren dienden beeldhouwwerken van personen of dingen als opslagplaats. Ze zouden de ziel bevatten van wie of wat er wordt afgebeeld.

Motieven

Een neus kan gemakkelijk afbreken door natuurlijke gebeurtenissen, zeker in een tijdspanne van duizenden jaren. Maar desondanks dat zijn uitgebeitelde neuzen ook gebruikelijk in scènes op typische hiërogliefen. Dat er zoveel neuzen missen, geeft aan dat dit met opzet is gedaan, aldus Bleiberg. "Dit gedrag was 'gericht' en vaak gedreven door politieke en spirituele motieven.