Curatoren Optima Bank willen uitvoering van garantiestelling Piqueur

Curatoren Optima Bank willen uitvoering van garantiestelling Piqueur

De garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur deed aan de Optima Bank, moet uitgevoerd worden. Dat hebben de curatoren van de failliete bank vandaag gepleit voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg. De verdediging van Piqueur zegt dat hij niet gebonden is om te betalen. "De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten", zei advocaat Vincent Van Obberghe. Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB).

Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had eerder aan de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. De rechtbank heeft die vraag afgewezen, omdat het om eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen.

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens zijn verdediging aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. Volgens de advocaat van Piqueur hebben de curatoren nu pas door dat de Nationale Bank fouten heeft gemaakt. "De curatele heeft de Nationale Bank gedagvaard en is blijkbaar nu ook tot dat besef gekomen", pleitte Vincent Van Obberghe.

bron: Belga