Crevits verzet zich tegen kamperen voor school, keuze desnoods met bol en kaartjes

Crevits verzet zich tegen kamperen voor school, keuze desnoods met bol en kaartjes

Onderwijsminister en CD&V-kandidaat-minister-president Hilde Crevits verzet zich tegen het idee om af te stappen van het centraal aanmeldingsregister zoals N-VA gisteren op een congres voorstelde. Kamperen voor de school ziet ze niet zitten. "Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen, desnoods met een bol waaruit dan kaartjes getrokken worden", zei ze vandaag in De Zevende Dag (één) tijdens een debat met N-VA-voorzitter Bart De Wever, eveneens kandidaat-minister-president. Tijdens de laatste plenaire zitting van het Vlaams parlement werd het nieuwe inschrijvingsdecreet op de valreep goedgekeurd, ook door N-VA. Daardoor moeten secundaire scholen met een capaciteitsprobleem vanaf volgend schooljaar verplicht gebruikmaken van een centraal aanmeldingsregister. Maar gisteren klonk het dat N-VA af wil van dat register, "zodra er voldoende aanbod is", herhaalde De Wever vandaag. Kamperen aan de school is voor hem "minder erg dan zijn lot overlaten aan de computer met parameters die je niet kent".

Hilde Crevits is het daar niet mee eens. "CD&V is pro vrije keuze", aldus de onderwijsminister, die ermee akkoord ging dat de capaciteit moet uitgebreid worden. "Het geld is klaar, maar er wordt niet gebouwd", gaf ze De Wever als burgemeester van Antwerpen een sneer. Crevits zei dat voor de schoolkeuze het principe van "wie eerst komt, eerst maalt" niet kan worden toegepast. Ze pleitte voor gelijke kansen voor iedereen. Als dat niet via het centraal aanmeldingsregister kan, "dan maar met bol en kaartjes" met de naam van de kinderen die naar de school willen gaan. Het Vlaams CD&V-boegbeeld benadrukte wel dat ouders niet kunnen verplicht worden hun kind naar een school te sturen die ze niet willen.

bron: Belga