Crevits tekent onderwijs van morgen uit

Crevits tekent onderwijs van morgen uit

Minister Crevits heeft in het Vlaams parlement campagne afgetrapt. Centraal staan de nieuwe eindtermen. Alleen al in het secundair onderwijs zijn er meer dan negenhonderd eindtermen, die zijn vaak ingewikkeld geformuleerd en achterhaald zijn. «De huidige eindtermen zijn meer dan twintig jaar oud», zegt Crevits. «Het is hoog tijd om aan te passen aan de veranderende samenleving. Burgers en organisaties moeten hun mening kunnen geven over wat ze verwachten van het onderwijs. We nodigen iedereen uit om het debat aan te gaan.» Zo kan iedereen vijftig dagen lang aan het online-debat deelnemen.

Scholierendebat

Om scholieren bij het project te betrekken, worden er tien jongeren ingeschakeld voor een groot scholierendebat. «Op 26 februari volgt dan de Dag van de Honderd, waarbij honderd scholieren uit vijftig verschillende Vlaamse scholen in debat zullen gaan in het Vlaams parlement», vertelt Lora Hasenbroeckx, voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Daarna is de politiek opnieuw aan zet. «Tegen het einde van het jaar moeten we zicht hebben op grootste knelpunten. Dan zullen we bekijken waaraan het meeste nood is en hoe we de eindtermen het best formuleren», besluit Crevits.

onsonderwijs.be