Correcte inning boetes kan 1 miljard euro opleveren

Een correcte inning van de boetes die rechters opleggen, kan op vijf jaar tijd 1 miljard euro opleveren. Dat staat in de justitieplannen die CD&V klaar heeft voor de komende legislatuur. Om die betere inning mogelijk te maken, pleiten de christendemocraten voor een betere samenwerking met de FOD Financiën, via een verdere digitalisering. CD&V leverde met Koen Geens de voorbije vijf jaar de minister van Justitie. In een vragensessie via Facebook Live gaf Geens vandaag onder meer een blik op zijn prioriteiten voor de komende bestuursperiode. Het gaat om nieuwe gebouwen - gevangenissen -, verder investeren in de informatisering en meer middelen voor de juridische bijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen (pro Deo). Geens wil die inkomensgrens optrekken naar 1.500 euro.

Er moet voor CD&V ook werk worden gemaakt van een betere inning van penale boetes. Zware geldboetes die niet geïnd worden, leiden immers tot straffeloosheid, luidt de redenering. "Enkel een gevangenisstraf voor zware criminelen is onvoldoende als ze nog 1 miljoen euro op de bank hebben staan voor later".

Daarom willen de christendemocraten inzetten op meer gespecialiseerde federale speurders om het 'follow the money'-principe toe te passen. Alles begint immers met bewijslast inzamelen. Daarnaast moet het parket strafuitvoeringsonderzoeken kunnen uitvoeren om na te gaan waar het geld van de criminelen zich bevindt.

Ook wil CD&V dat de connectie tussen Justitie en Financiën verder wordt gedigitaliseerd om alle boetes van veroordeelden te kunnen innen. De afgelopen jaren werd de inning van verkeersboetes gedigitaliseerd. Daardoor kunnen er 21 procent meer boetes worden verstuurd en is de werklast verlaagd. Hetzelfde moet voor de partij gebeuren bij boetes die rechters uitspreken, ook voor andere misdrijven dan verkeersmisdrijven. Bedoeling is dat alle boetes centraal worden doorgegeven naar Financiën.

Minister Geens gaf eerder al aan dat volgens hem 750 miljoen euro nodig is voor Justitie. Hij gelooft echter dat Justitie door die investeringen ook geld in het laatje kan brengen. "Als we de penale boetes die rechters uitspreken goed kunnen innen, kan dat op 5 jaar tijd 1 miljard euro opleveren", luidt het in een mededeling.

bron: Belga