Complimentendag: 1 werknemer op 4 krijgt nooit een compliment

Complimentendag: 1 werknemer op 4 krijgt nooit een compliment

Wie krijgt niet graag waardering voor zijn werk? Bijna 1 op de 3 werknemers (32%) krijgt minstens wekelijks één of meerdere complimenten over de werkprestaties. Nog eens 42% krijgt minstens maandelijks één of meer schouderklopjes op de werkvloer. Deze waardering krijgen we het liefst van een leidinggevende (46%) of een collega (43%). Voor 11% van de respondenten hoeven complimenten over prestaties op het werk dan weer helemaal niet.

"Slechts 7 op de 10 werknemers (72%) voelen zich geapprecieerd op het werk. Dit kan en moet beter!", aldus Peter s'Jongers, CEO van werkplanningspecialist Protime. "Waardering tonen over het geleverde werk van werknemers moet ingebakken zitten in de bedrijfscultuur. Dit helpt bedrijven niet alleen om werknemers te vinden, maar ook om ze te blijven motiveren, boeien en aan zich te binden. Enkel op die manier kan een bedrijf een ‘Great Place To Work' worden én blijven."

Focus op het positieve

Het belang van complimenten op de werkvloer valt niet te onderschatten. Het onderzoek laat zien dat wie gewaardeerd wordt, hierdoor extra gemotiveerd wordt. Maar liefst 7 op de 10 respondenten gaven dit aan. Appreciatie krijgen over de werkprestaties, stimuleert de werklust: volgens 62% van de werknemers maakt dit hen productiever.

Ook Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, pleit voor meer opbouwende feedback. "In feedback focussen leidinggevenden en collega's vooral op wat niet goed loopt, de fouten. Terwijl het meer stimulerend en motiverend is om te focussen op wat goed gaat. Door hier meer aandacht op te vestigen, geef je een duidelijke richting aan collega's en medewerkers aan. Er is trouwens geen reden om te wachten op de jaarlijkse evaluatiegesprekken om feedback te geven. Het is effectiever om dagelijks te benoemen wat goed loopt.”