Comité P onderzoekt politiegeweld

Het Comité P. heeft een rapport gepubliceerd over politiegeweld. Uit het document blijkt onder meer dat een kwart van de daders al werd aangegeven voor feiten van huiselijk geweld, meldt RTBF donderdag. Het Comité P is het orgaan dat toezicht houdt op de politiediensten. Bedoeling van het onderzoek was meer duidelijkheid krijgen over de oorzaken van niet gewettigd politiegeweld. Het onderzoek werd gevoerd op basis van een aantal dossiers uit de databank van het Comité. Concreet ging het over 21 politieagenten uit 14 verschillende politiezones en een dienst van de federale politie. In de periode 2001-2016 werden er 12 tot 47 dossiers geregistreerd tegen hen en ten minste één voldeed aan de criteria van politiegeweld.

Het Comité nam verschillende aspecten onder de loep, waaronder het individuele aspect. Uit het onderzoek naar de daders blijkt dat een kwart van hen al dader was van huiselijk geweld en dat trainers tijdens hun stage al gewag maakten van een grote impulsiviteit of een bepaald agressieniveau. Intimidatie op de werkplek werd gemeld voor de helft van de politieagenten in het onderzoek.

Het Comité publiceerde in het rapport ook verschillende aanbevelingen.

bron: Belga