Christelijke onderwijsvakbond trekt aan de alarmbel voor lerarentekort

Christelijke onderwijsvakbond trekt aan de alarmbel voor lerarentekort

De christelijke onderwijsvakbond COC bevestigt het tekort aan leraren. Dat was gebleken uit cijfers van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. De vakbond wil onder andere een debat over de kerntaken van leraren en een zij-instroom met anciënniteit om het tekort aan leraren in het onderwijs aan te vullen. VDAB heeft een derde meer vacatures voor leerkrachten in het secundair onderwijs ontvangen tegenover vorig jaar, schrijft De Tijd. "Dat verwondert ons niet. Wij trekken al enkele jaren aan de alarmbel", aldus Koen Van Kerkhoven van COC. "Het is een complex probleem en daarom is er ook geen eenvoudige oplossing, maar er zijn wel heel wat grote werven waar tegelijkertijd aan gewerkt kan worden."

Eind augustus schreef de christelijke onderwijsvakbond een tienpuntenplan op om het lerarentekort in te perken. De COC kijkt onder andere naar de uitstroom. Het lerarentekort zou prangender worden door de vele leerkrachten die binnenkort op pensioen gaan. Een van de eisen is meer studenten aantrekken voor de lerarenopleiding. Maar, zegt Van Kerkhoven, "we willen niet eender wie voor de klas zetten, het moeten gepassioneerde en gemotiveerde mensen zijn". Daarnaast kijkt de vakbond ook naar de zij-instroom. Van Kerkhoven benadrukt echter dat opgebouwde anciënniteit daarbij moet kunnen meegenomen worden.

Ook wil de COC dat er een "kerntakendebat" wordt gevoerd omdat er bepaalde taken van leraren geschrapt zouden kunnen worden. De vakbond wil dat er naar het onderzoek van tijdsbesteding van de Vlaamse overheid wordt gekeken. Daaruit zou blijken dat leraren te veel tijd aan andere taken moeten besteden zoals bijvoorbeeld wachturen en toezicht houden. De vakbond eist dan ook dat er geïnvesteerd wordt in bijkomend ondersteunend personeel zoals opvoeders en administratieve bedienden.

bron: Belga