Check je Facebook-profielfoto voor je solliciteert

Check je Facebook-profielfoto voor je solliciteert

Een favorabele profielfoto op Facebook bevordert de aanwervingskansen evenzeer als de foto die jobkandidaten toevoegen aan hun curriculum vitae. Dat blijkt uit twee experimenten van de Vakgroep Sociale Economie van de universiteit van Gent. Vijf masterstudenten stuurden in opdracht van professor Stijn Baert verstuurden 2.112 fictieve cv's en motivatiebrieven als reactie op vacatures in Vlaanderen. De brieven bevatten gelijkaardige productiviteitsbeïnvloedende kenmerken, maar verschilden wezenlijk in de aan- of afwezigheid van een foto in het eerste experiment, en in het soort bijgevoegde foto. De selectie van de foto's gebeurde op basis van eerder onderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid en persoonlijkheid op de arbeidsmarkt.

Gunstige profielfoto wint

In een eerste experiment stuurden de fictieve kandidaten een CV zonder foto. Op hun verschillende Facebookprofielen was er wel een foto te vinden. "De kandidaat met de meest gunstige Facebook-profielfoto kreeg ongeveer 21 procent meer positieve reacties op zijn sollicitaties in vergelijking met de kandidaat met de minst gunstige profielfoto", zegt professor Baert. "Het verschil in de kans om meteen uitgenodigd te worden voor een jobgesprek, bedroeg zelfs bijna veertig procent." Overigens bleek ook dat hoogopgeleiden vaker via Facebook gescreend worden dan laagopgeleiden.

Eerlijker beeld

Voor het tweede experiment voegden de onderzoekers de Facebook-profielfoto rechtstreeks toe in het CV van de sollicitanten. De brieven hadden ongeveer een even grote impact. "Een mogelijke verklaring is dat werkgevers een Facebook-profielfoto mogelijk zien als een eerlijker signaal, aangezien niet alle kandidaten zich ervan bewust zijn dat werkgevers screenen via Facebook", voegt Baert toe. De professor wijst erop dat screenen via Facebook ethisch gezien acceptabel is zolang de antidiscriminatiewetgeving niet overtreden wordt. Bovendien is de methode economisch efficiënt, aangezien op een snelle en eenvoudige manier informatie over jobkandidaten vergaard kan worden.

Foto Pexels