"CETA is gered, Waals verzet is ongegrond"

"CETA is gered, Waals verzet is ongegrond"

Het Europees-Canadees handelsakkoord CETA is gered. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois na het advies van het Europees Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het mechanisme voor investeringsbescherming dat in CETA opgenomen is met het Unierecht. Volgens het Hof is dat mechanisme perfect legaal, wat volgens Bourgeois bewijst dat het Waalse verzet tegen CETA "ongegrond" was. Het is België dat naar het Hof was gestapt met de vraag om te verduidelijken of het vooropgestelde 'stelsel van investeringsgerechten' (Investment Court System, ICS) in de Europese verdragen past. Dat is wel degelijk het geval, zo oordeelden de rechters in Luxemburg dinsdag.

"Ik heb hier nooit aan getwijfeld omdat de ICS-rechters het EU-recht niet mogen interpreteren", reageert Geert Bourgeois. "Daarom is Vlaanderen ook doorgegaan met de goedkeuringsprocedure van CETA. Ik roep dan ook de andere deelstaatparlementen en de EU-lidstaten die op dit advies hebben gewacht op om - in navolging van het Vlaams parlement- CETA nu onverwijld goed te keuren."

Na de definitieve goedkeuring kan CETA volledig in werking treden en, aldus Bourgeois, "alle eventuele onzekerheid over de status ervan wegnemen". In een wereld met toenemende spanningen in de handelsrelaties en onzekerheden ten gevolge van de brexit is deze uitspraak te verwelkomen, zegt de Vlaamse MP.

Bourgeois betoogt dat CETA Europese bedrijven heel wat voordelen oplevert, onder meer het wegvallen van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen, de toegang tot overheidsopdrachten en de markt voor diensten en investeringen. "De Vlaamse handelscijfers van 2018 tonen het belang aan van Canada als exportbestemming voor Vlaanderen. De totale Vlaamse uitvoer van goederen naar Canada was goed voor 2,5 miljard euro in 2018. De Vlaamse uitvoer naar Canada steeg zowel in 2017 (+22,9%) als 2018 (+17,3%). We rekenen erop dat deze trend sinds de inwerkingtreding van CETA zich verder zet."

Nog volgens Bourgeois versterkt de uitspraak van de Europese rechters de toekomst van het Europese handelsbeleid. Hij steunt dan ook de inspanningen van de EU om een multilateraal investeringsgerecht te creëren "met zo veel mogelijk andere landen in de wereld".

bron: Belga