CETA - "Advies kan van groot belang zijn voor toekomstige relatie met VK"

CETA - "Advies kan van groot belang zijn voor toekomstige relatie met VK"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) reageert verheugd op het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie over het geschillensysteem in het CETA-vrijhandelsakkoord. Dat advies bevestigt volgens Bourgeois niet alleen "dat het CETA-gerecht volledig verenigbaar is met het Unierecht", maar het advies zelf kan volgens Bourgeois "van groot belang zijn voor onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk". Het geschillensysteem in het CETA-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada is niet strijdig met het Europees recht. Dat zegt de advocaat-generaal Yves Bot van het Europees Hof van Justitie vandaag in zijn advies.

Vlaams minister-president Bourgeois reageert tevreden: "In lijn met het Vlaamse standpunt, bevestigt nu ook de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat het modern mechanisme voor investeringsbescherming in het CETA-verdrag wel degelijk verenigbaar is met het Unierecht".

"Gelet op het onderbouwd advies van advocaat-generaal Bot kijk ik met vertrouwen uit naar de uitspraak van het Hof van Justitie. Deze uitspraak is niet alleen van belang voor de onderhandeling over soortgelijke moderne en onafhankelijke investerings-beschermingsgerechten met belangrijke handelspartners voor Vlaanderen zoals Japan, maar is ook van groot belang voor onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk", zegt Bourgeois. "Aangezien de regering-May de rechtsmacht van het Hof van Justitie post-Brexit niet meer wil erkennen, zou de oprichting van een investeringsbescherming-gerecht tussen de EU en het VK zoals met Canada een oplossing kunnen bieden", besluit hij.

bron: Belga