CD&V wil uitwisselingsakkoorden in plaats van privédetectives die leefloonfraude opsporen

Als alternatief voor de privédetectives die het Antwerpse OCMW wil gebruiken bij het opsporen van fraude rond eigendommen in het buitenland, stelt CD&V voor om de benodigde gegevens te verkrijgen via de bestaande dubbelbelastingverdragen met landen als Nederland, Frankrijk, Marokko en Turkije. In tegenstelling tot eerdere berichten kan die informatie toch uitgewisseld worden zonder dat de verdragen moeten worden gewijzigd, zo blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan Antwerps CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. Wie in het buitenland een waardevol bezit zoals een huis heeft, heeft mogelijk geen recht op een uitkering van het OCMW of een sociale woning. Momenteel is het voor een OCMW of sociale huisvestingsmaatschappij echter bijzonder moeilijk om dergelijke informatie te achterhalen. In Antwerpen keurde de OCMW-raad daarom eind september het plan goed om in de toekomst privébedrijven in te schakelen die in het buitenland eigendommen van OCMW-klanten kunnen opsporen. CD&V, nochtans mee in de coalitie in Antwerpen, onthield zich toen.

"Hoewel we het eens zijn over de doelstelling, namelijk fraude detecteren en aanpakken, hadden en hebben we ernstige vragen bij deze aanpak", zegt Lanjri. CD&V vindt de beslissing onder meer onvoldoende juridisch onderbouwd. De partij ziet meer heil in de bestaande dubbelbelastingverdragen - waarbij landen aan de Belgische fiscus doorgeven wat Belgische onderdanen ginds bezitten - en met name een uitbreiding daarvan naar niet-fiscale doeleinden.

Minister Van Overtveldt heeft nu aan Lanjri laten weten dat er alleen nog een administratief akkoord nodig is daarvoor en dat hij zijn administratie de opdracht gegeven heeft om een dergelijk akkoord na te streven met onder meer Marokko. "Deze manier is veel beter, efficiënter en minder kostelijk dan het inschakelen van privé-onderzoeksbedrijven", stelt Lanjri.

bron: Belga