cdH breekt lans voor verplicht "burgertraject"

cdH breekt lans voor verplicht "burgertraject"

Het cdH bepleit een verplicht "burgertraject" in het verenigingsleven of de sociale sector dat alle jongeren tussen 18 tot 35 jaar gedurende honderd dagen moeten volgen. "Dit initiatief moet een antwoord bieden op de enorme uitdaging om hen onze fundamentele waarden te leren kennen en de burgerzin te versterken", zo lichtte voorzitter Benoit Lutgen toe. De jongeren kunnen hun traject volbrengen in een vzw, een sportclub, een jeugdbeweging of een andere vereniging, of bijvoorbeeld een ervaring opdoen in de sociale sector of de gezondheidssector. Volgens Lutgen kan het traject in één keer doorlopen worden, of uitgesmeerd over verscheidene maanden, maar het hele traject moet afgewerkt worden in maximaal drie jaar.

Lutgen stipt aan dat ook activiteiten in het buitenland mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de ontwikkelingssector. Daarnaast kunnen de activiteiten van jongeren die reeds verantwoordelijkheid nemen in bijvoorbeeld een jeugdbeweging, een sportclub, een natuurbeschermingsorganisatie of een culturele vereniging ook geïntegreerd worden in hun burgertraject.

"Het verplichte karakter is noodzakelijk om een sociale mix te verkrijgen en om iedereen de fundamentele waarden en het burgerschap aan te leren, door niemand aan de kant te laten", aldus de cdH-voorzitter. Omdat alle jongeren aangesproken worden, moet het burgertraject volgens Lutgen in een federale wet gegoten worden. Betaald worden de jongeren niet, maar de overheid zou volgens de partij wel verplaatsingskosten op zich kunnen nemen.

bron: Belga