Buurtbewoners vragen vernietiging van bouwvergunning megagevangenis Haren

Buurtbewoners vragen vernietiging van bouwvergunning megagevangenis Haren

Een tiental buurtbewoners heeft maandag een annulatieverzoek ingediend tegen de bouwvergunning die de Brusselse regering op 24 december afleverde voor het gevangenisproject in Haren. Dat heeft het comité Haren en de vereniging Respire, die deze stap ondersteunt, vandaag bekendgemaakt. De procedure slaat onder meer op technische aspecten, in de eerste plaats de afwezigheid van een voorgestelde alternatieve locatie, met respect voor een Europese richtlijn die geïntegreerd is in de Brusselse code voor ruimtelijke ordening. De buurtbewoners benadrukken verder dat de bouw van een goed op twee referentiezones (als industriële en administratieve zone in het regionaal grondbestemmingsplan) de realisatie belet van de primaire bestemmingen. Ze wijzen verder op tekortkomingen van de mobiliteitsstudie, de bescherming van de bron van de Keelbeek en de aanwezigheid van een raadkamer op de te bouwen site.

De tegenstanders voorzien een opschortend geding in te dienen in geval er een milieuvergunning wordt toegekend. Een delegatie, die vrijdag werd ontvangen op het kabinet van Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH), pleitte tegen die aflevering.

De buurtbewoners hebben op 14 februari jongstleden een geding ingediend bij de Brusselse regering tegen de omleiding van de paden van de Keelbeek. Ze wijzen onder meer naar de afwezigheid van een voorgesteld alternatief tracé, en vechten de kwalificatie "project van openbaar nut" aan. Ze kanten zich tegen de vernietiging van de biodiversiteit.

Jean-Baptiste Godinot eist namens het comité Haren dat het contract tussen de Regie der Gebouwen en het consortium Cafasso openbaar wordt gemaakt. "De staat gaat zich voor circa 3 miljard euro engageren en wij willen de voorwaarden kennen die worden gesteld aan de schadeclausule van 20 miljoen euro. Er kan misschien teruggerepen worden naar het initiële project: een kleine gevangenis in de oude Wanson fabrieksgebouwen, aan de kant van Keelbeek. Dan is er geen vernietiging van de biodiversiteit. Het project kan ook geheroriënteerd worden naar een renovatie van de bestaande gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst. Na 30 jaar rampzalig gevangenisbeleid, moet er nieuw beleid in overweging genomen worden dat niet uitsluitend bestaat in het investeren van alle middelen in stenen, ten koste van het menselijke."

bron: Belga