Burgerbewegingen vragen "meer ambitie" van nieuw Antwerps stadsbestuur

Burgerbewegingen vragen "meer ambitie" van nieuw Antwerps stadsbestuur

Naar aanleiding van de installatievergadering van de gemeenteraad in Antwerpen hebben de burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal maandag een open brief gepubliceerd waarin ze het kersverse stadsbestuur vragen om "meer ambitie" te hebben op het vlak van mobiliteit en leefbaarheid. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) stelt in een reactie dat het bestuursakkoord de maatregelen bevat die volgens N-VA, sp.a en Open Vld "deze legislatuur haalbaar en realiseerbaar" zijn. De burgerbewegingen zeggen onder meer dat ze tevreden zijn dat het bestuursakkoord voortbouwt op het samen met hen gesloten Toekomstverbond over de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring. "We missen het perspectief van de volledige overkapping", werpen ze echter op. "Om de globale modal shift 50/50 in de hele vervoerregio waar te maken, moet de ambitie in de stad bovendien een stuk hoger, naar 70/30 in de kernstad en 60/40 in de voorstad. De voorgestelde initiatieven om burgers aan te moedigen de auto nog meer aan de kant te laten, zijn te vrijblijvend."

Ook de "ontdieseling" van de stad tegen 2030 komt volgens de actiegroepen rijkelijk laat, en er zou in het bestuursakkoord een duidelijke keuze voor het zogenaamde STOP-principe - voorrang voor wandelaars en fietsers - ontbreken.

"We blijven in overleg in het kader van het Toekomstverbond, maar ook op wijkniveau met kleinere, lokale groepen die ook allemaal hun wenslijstje hebben", zegt schepen Kennis in een reactie. "De voorbije jaren hebben we ook al belangrijke zaken gerealiseerd. In de binnenstad is er al een modal split van 50/50 en het is de bedoeling dat verder te verbreden, waardoor er ook in de binnenstad zelf nog minder autoverkeer zal zijn." De vraag om een volledige overkapping steunt Kennis naar eigen zeggen volkomen.

bron: Belga