Burgemeester Bocholt pleit ook KMO- en recreatiezone aan voormalige munitiefabriek

Nu Vlaams minister Joke Schauvliege beslist heeft om geen zandwinning toe te laten op de terreinen van de voormalige munitiefabriek PRB in Kaulille (Bocholt), rekent het lokale gemeentebestuur erop dat de rest van het gebied wordt omgezet in KMO-zone en recreatiedomein. Minister Schauvliege oordeelde dat 120 hectare bos in Kaulille zal worden omgezet van industriegebied naar natuur. Het gaat om de terreinen waar tot 25 jaar geleden de munitiefabriek van PRB was gevestigd. Maar in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat werd opgesteld om hier mogelijk aan zandwinning te doen, is er echter nog 100 hectare waarvoor een nieuwe bestemming is aangevraagd. Daarover heeft Schauvliege nog geen beslissing genomen.

"Voor ons is de zandwinning niet het allerbelangrijkste", aldus burgemeester Jos Claessens, de beslissing tot bescherming wel toejuicht. "Wel dat het gebied dat nu bescherming krijgt, gesaneerd wordt, want die bodem is zwaar vervuild door de vroegere munitiefabriek. Ten tweede hopen we dat de resterende 100 hectare wordt omgezet in enerzijds KMO-zone en anderzijds in recreatiegebied. Dat vinden wij prioritair."

Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) was degene die de problematiek in de openbaarheid heeft gebracht. "Ik ben blij dat we dit dossier op de agenda hebben gekregen en er nu een positief gevolg aan wordt gegeven", zegt Danen. "We mogen het vel van de beer echter niet verkopen vooraleer hij geschoten is. Zoals gekend zijn er in ons land heel wat juridische procedures die kunnen gevolgd worden, en die moeten we nog allemaal afwachten."Danen vindt net als burgemeester Claessens dat het oude PRB-terrein moet gesaneerd worden. "Ik weet dat daar vroeger heel wat vuiligheid in de grond is gestopt. Goed voor de natuur kan dat onmogelijk zijn", besluit Danen.

bron: Belga