Brusselse regering wil verbod op installatie stookolieketels vervroegen naar 2025

Brusselse regering wil verbod op installatie stookolieketels vervroegen naar 2025

De Brusselse regering heeft op 12 juni de principiële beslissing genomen om de plaatsing van stookolieketels voor verwarming en warm water reeds in 2025 te verbieden in plaats van 2035. Minister van Leefmilieu Céline Fremault verklaarde vorige week in het Brussels Parlement dat de beslissing kadert in bijdrage van het Brussels gewest in het toekomstige nationaal energie- en klimaatplan, bevestigde haar kabinet de informatie van Sudpresse.

In het Brussels gewest werkt 16 procent van de installaties voor verwarming en warm water op stookolie. Om het engagement te kunnen naleven om vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken voor de verwarming had de Brusselse regering in haar visie 2050 voorzien dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden zou worden, zoals overigens ook vermeld in het Interfederaal Energiepact.

Maar tijdens de voorbereiding van het Brussels energie- en klimaatplan 2030 werd die laatste datum in vraag gesteld omdat stookolieketels een levensduur van 25 tot 30 jaar hebben. Daarom besliste de regering op 12 juni om in de wetgeving in te schrijven dat de plaatsing van stookolieketels voor verwarming en/of warm water reeds in 2025 verboden wordt. Voorts kan wie een stookolieketel vervangt door een meer performant systeem (warmtepomp, gascondensatieketel, ...) vanaf 2021 een specifieke premie krijgen. De premie geldt tot 2025, het ogenblik dat stookolieketels niet meer mogen geplaatst worden.

Maandag moest Vlaamse Energieminister Bart Tommelein verduidelijken dat het verbod op de plaatsing van stookolieketels vanaf 2021 enkel geldt voor nieuwbouw en ingrijpende energierenovatie. De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) had zondag nog verbolgen gereageerd op de beslissing van de Vlaamse regering om de verkoop van stookolieketels te verbieden vanaf 2021. Tommelein stelde maandag dat Vlaanderen niet bevoegd is voor zo'n verkoopverbod. Dat is een federale bevoegdheid en in het interfederale energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt, aldus Tommelein, die wel aankondigde dat de Vlaamse regering de federale regering wel zal vragen om het verkoopverbod vroeger te laten ingaan.

bron: Belga