Brussels Airport is CO2-neutraal

Brussels Airport is CO2-neutraal

Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, kreeg het certificaat van CO2-neutrale luchthaven overhandigd.

Met ingrepen als zonnepanelen, ledlampen op de landings- en taxibanen en energie-efficiëntie in nieuwe gebouwen slaagde de luchthaven er al in de uitstoot met 34% te verlagen tegenover 2010. Ze wil naar -40% gaan tegen 2030.

Klimaatproject

Nuluitstoot is niet mogelijk, maar Brussels Airport zal de resterende emissies compenseren door een klimaatproject te ondersteunen. «De restuitstoot bedraagt ongeveer 18.000 ton CO2. De luchthaven betaalt daarvoor rond de 50.000 euro», aldus Antoine Geerinckx, de oprichter van CO2Logic. De Brusselse onderneming begeleidt de luchthaven in haar klimaatambities.

Oeganda

Het geld gaat naar het project Saving Trees van de Brusselse onderneming CO2Logic in het Afrikaanse land Oeganda. Dat project gaat de ontbossing tegen door de aankoop van energiezuinige ovens voor de plaatselijke bevolking.

De CO2-neutraliteit heeft betrekking op de activiteiten van Brussels Airport Company zelf, en dus niet op die van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappijen die op Zaventem vliegen.