Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt kleine ondernemingen bij verlies van inkomen

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt kleine ondernemingen bij verlies van inkomen

Openbare werken zijn soms broodnodig. Denk maar aan de heraanleg van een beschadigde straat of het openbreken van een weg om onderhoudswerken uit te voeren. De keerzijde van de medaille is dat een straat tijdelijk niet bruikbaar is, waardoor de lokale bedrijven onbereikbaar zijn. De uitbaters verliezen op dat moment hun inkomen. Gelukkig schiet de overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid hen te hulp.

Vanaf dat openbare werken de normale werking van een kleine onderneming langer dan zeven dagen verhinderen, komt de handelaar in aanmerking voor een inkomenscompensatievergoeding. De getroffen handelaar krijgt dan een compensatie van 76,30 euro per sluitingsdag. Brussel Economie en Werkgelegenheid kent deze vergoeding maximaal dertig dagen toe, maar aanvragen voor verlenging zijn mogelijk. Zo genieten de zelfstandige en zijn gezin een gegarandeerd inkomen tijdens de volledige sluitingsperiode.

Deze maatregel oogst succes in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Afgelopen jaar dienden 49 Brusselse bedrijven een aanvraag in en werd er bijna 210.000 euro uitgekeerd.

Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de compensatie volledig bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Vroeger was de inkomenscompensatievergoeding voor de rekening van het Participatiefonds maar door de zesde staatshervorming is dat nu een regionale bevoegdheid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt dit jaar een budget van 400.000 euro vrij om getroffen kleine ondernemingen bij te staan.

Meer informatie en voorwaarden voor de inkomenscompensatievergoeding vind je op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid.