IS-bruid veroordeeld tot vijf jaar cel en verliest Belgische nationaliteit

Soraya E. (24) uit Deurne, die twee keer met een Syriëstrijder trouwde, is bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor haar deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat. De rechtbank beval ook de vervallenverklaring van haar Belgische nationaliteit en haar onmiddellijke aanhouding.

Soraya E. was op 13 juni 2014 met Fayssal O. getrouwd. Ze liet haar familie in de waan dat ze op huwelijksreis gingen naar Italië, maar in werkelijkheid trokken ze naar Syrië, waar ze zich aansloten bij Islamitische Staat. Toen haar moeder dat vernam, deed ze aangifte. Ze verklaarde dat haar dochter voor haar vertrek erg veranderd was: ze droeg een donkere niqaab en stond 's ochtends op om te bidden.

De Deurnese hield wel contact met haar familieleden. Zo vernamen ze in juni 2015 dat Fayssal O. gesneuveld zou zijn. Soraya E. was toen zwanger en beviel later van een dochter. In oktober 2015 werd ze de derde vrouw van een Nederlandse Syriëstrijder, van wie ze een tweede dochter kreeg. Ook hij zou intussen gestorven zijn.

De rechtbank vond het bewezen dat Soraya E. zich achter de salafistisch jihadistische ideologie van IS heeft geschaard en dat ze zich actief wil inzetten voor de terreurgroep. "Echtgenotes spelen een belangrijke rol binnen IS. Het feit dat ze trouwde met een jihadist en zich mee vestigde in Syrië, kan als een vorm van hulp beschouwd worden aan de activiteiten van IS. Door in te staan voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen, droeg Soraya E. er toe bij dat haar echtgenoot trainingskampen kon volgen en kon gaan strijden aan het front. Ook de kinderen werden door IS opgeleid tot strijders", klonk het in het vonnis.

Uit recente berichten van Soraya E. aan haar moeder blijkt dat ze samen met een andere echtgenote van haar tweede man en hun kinderen in een tentenkamp verblijft, nadat de laatste enclave van IS in Baghouz in februari 2019 ten val was gekomen. Of ze daar nog altijd is, is niet duidelijk.

bron: Belga