Brugge onthult plan tegen eenzaamheid inwoners

Brugge onthult plan tegen eenzaamheid inwoners

Brugge werd de afgelopen maanden geconfronteerd met vier overlijdens op korte tijd die pas later werden opgemerkt omdat de slachtoffers alleenstaand waren en in eenzaamheid leefden. Het stadsbestuur kondigde na die feiten aan werk te maken van een verregaand anti-eenzaamheidsplan, dat rond vier krachtlijnen wordt opgebouwd.

Zo wil men een grondige inventaris maken en de problematiek in kaart brengen onder het motto ‘meten is weten'. Ten tweede komt het erop aan de problemen te detecteren aan de hand van signalen. Voorts willen de stad en het OCMW de vele initiatieven coördineren die al aanwezig zijn op het terrein. Als vierde punt zal de stad sensibiliseren en mobiliseren, waarbij de Bruggelingen wordt gevraagd aandacht te hebben voor de thematiek.

'In Brugge ben je niet alleen'

"We willen met de stad het voortouw nemen in Vlaanderen, want de problematiek beperkt zich niet tot Brugge", aldus burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Er zijn al heel wat ideeën zoals de ‘Week van de Verbondenheid' van 23 september tot 1 oktober, het inschakelen van postbodes en vuilnismannen of het bedenken van nieuwe woonvormen. Het belangrijkste moment van de komende weken wordt ‘In Brugge ben je niet alleen', een conferentie waarbij het Brugse middenveld en de organisaties de vier krachtlijnen van het anti-eenzaamheidsplan vormgeven.