Bloedwatervallen zijn een portaal naar verborgen wereld onder Antarctica

Bloedwatervallen zijn een portaal naar verborgen wereld onder Antarctica

Antarctica lijkt een vijand van levende wezens, maar nieuw onderzoek toont aan dat er mogelijk een heel andere wereld onder het ijzige oppervlak schuilt met rivieren van vloeibaar zout die stromen naar meren en die vol microbieel leven kunnen zitten.

Een van de meest unieke kenmerken van het continent zijn de roest-rode Blood Falls, die een portaal vormen naar die ondergrondse wereld. De Blood Falls zijn eigenlijk zout water gemengd met ijzer uit de onderstaande gesteenten. Als bacteriën zich een weg eten doorheen de rots, komt er ijzer vrij in de zoutoplossing. Het zoute water en de ijzercombinatie zorgen voor een duidelijke roest kleur wanneer het zich mengt met zuurstof aan het oppervlak.

"We vonden, zoals te verwachten viel, dat er iets de Blood Falls voedt," zei Jill Mikucki, hoofdauteur van de studie. "Wij vonden dat de zoute oplossingen verder verspreid waren dan gedacht. Het lijkt erop dat ze ontstaan in ondergrondse meren. Dat betekent dat er mogelijk een heel uitgebreid ecosysteem bestaat waar ik heel enthousiast over ben."

Life Science meldt dat de onderzoeksgroep het zilte water 7.5 mijl verder landinwaarts vond en 3 mijlen diep onder de Taylor Glacier. "Dit unieke kenmerk is veel meer dan een bezienswaardigheid," zei Mikucki over de Blood Falls. "Het is een portaal naar de Antarctische ondergrond, een hint naar wat eronder ligt."

"De Blood Falls zijn de enige bekende plek waar deze zoute systemen aan de oppervlakte komen en er is aangetoond dat er een levensvatbaar ecosysteem bestaat met ontelbaar veel microbiële cellen," schreven de onderzoekers.

De ontdekking kan ook wijzen op hoe het leven op andere planeten zoals Mars zou kunnen bestaan. "De ondergrond is best aantrekkelijk als je nadenkt over het leven op andere planeten. Het is koud en donker, maar het beschermt wel tegen de barre omstandigheden aan de oppervlakte," besluit Mikucki.