Bijkomende beveiliging gebouwen NICC was volgens OCAD niet nodig

Bijkomende beveiliging gebouwen NICC was volgens OCAD niet nodig

"De FOD Justitie betreurt de criminele feiten die zich afgelopen nacht hebben voorgedaan in het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en betuigt zijn steun aan de medewerkers", zo staat in een mededeling die maandagavond verspreid werd. Daarin wordt ook benadrukt dat het OCAD na de aanslagen van 22 maart geen bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de gebouwen van het NICC nodig achtte. Maandagochtend werd brand gesticht in de gebouwen van het NICC in Neder-over-Heembeek. Onder meer een labo voor microsporen raakte daarbij zwaar beschadigd. Vijf mensen werden opgepakt, maar in de loop van de dag opnieuw vrijgelaten. Het parket is erg karig met commentaar in het belang van het onderzoek.

Volgens de FOD Justitie werd er naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart een evaluatie gevraagd aan het OCAD inzake de veiligheid van de gebouwen van het NICC. Uit de analyse van het OCAD kwam voort dat er geen bijkomende maatregelen nodig werden geacht wegens het ontbreken van een nakende dreiging. De FOD zal wel een nieuwe evaluatie vragen naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen nacht.

Het NICC heeft het statuut van een federale wetenschappelijke instelling. Als centrale instantie van forensisch onderzoek in België, voert zij deskundige en wetenschappelijke onderzoeken en criminologische studies uit op vraag van de justitiële partners. Het Instituut valt onder de voogdij van Justitie maar heeft een autonoom beheer via een beheerscommissie die beslissingen over de realisatie van het budget neemt op voorstel van het NICC. Voor de infrastructuur is het afhankelijk van de Regie der Gebouwen.

bron: Belga