Bij 5de "Gaudi"-campagne 826 delinquenten zonder verblijfspapieren aangehouden

Bij 5de "Gaudi"-campagne 826 delinquenten zonder verblijfspapieren aangehouden

Bij de vijfde "Gaudi"-campagne (genoemd naar gauw- en winkeldiefstallen) in december en januari werden 826 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten aangehouden. Zo meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. De actie kadert binnen het algemeen beleid van de staatssecretaris met de focus op en de aanpak van "criminele, delinquente illegalen". "Deze kleine criminaliteit zorgt voor veel overlast voor burgers en bevolking. Met onze Gaudi-acties halen we niet alleen de criminelen van de straat maar treden we ook preventief op. Het aantal feiten gepleegd door personen in illegaal verblijf daalt verder maar om het dalend effect verder te bestendigen is er meer plaats nodig in de gesloten centra", stelt Theo Francken. Gaudi 5 liep van 2 december 2016 tot 31 januari 2017 in 8 Vlaamse steden (Oostende, Kortrijk, Gent, Aalst, Antwerpen, Leuven, Brugge en Hasselt), Brussel Stad, Molenbeek, Luik en Charleroi. De federale spoorwegpolitie voerde ook acties op treinen.

Van de 826 mensen die werden aangehouden, werd 27 procent opgesloten in een gesloten centrum met het oog op verwijdering (121), in de gevangenis (67) of ter beschikking gesteld van het parket (37). Voor 100 anderen werd identificatie opgestart. Voor een aantal - minderjarigen en mensen die in een procedure zaten - was geen opsluiting mogelijk. Vier op de vijf van diegenen die opgesloten worden, worden verwijderd, aldus nog Francken.

Hij wijst erop dat dergelijke acties naast een repressief ook een ontradend effect hebben. "Na 5 acties zien we positieve resultaten, namelijk een daling van het aantal inbreuken. In 2014 maakten diefstallen 45% uit van het totaal aantal feiten openbare orde gepleegd door personen in illegaal verblijf, dat daalde sterk naar 38% in 2015 en daalt in 2016 verder tot 37%", verduidelijkt hij.

Om het cijfer verder te doen dalen, is er meer nood aan capaciteit in de gesloten centra, voegt Theo Francken er nog aan toe.

bron: Belga