Bewoners van Borsbeekstraat in Borgerhout voeren actie voor gezondere lucht

Bewoners van Borsbeekstraat in Borgerhout voeren actie voor gezondere lucht

Bewoners uit de Borsbeekstraat in Borgerhout hebben zondag actie gevoerd in zaal De Roma in Borgerhout, waar de resultaten van CurieuzeNeuzen werden voorgesteld. Uit dat luchtkwaliteitsonderzoek, waaraan 2.000 Antwerpenaren deelnamen, blijkt dat de stikstofdioxideconcentraties in hun straat een stuk boven de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie uitkomen. De Borsbeekstraat in Borgerhout is een zogenaamde "street canyon". Dat zijn smalle straten met druk verkeer, waar de luchtvervuiling zich kan ophopen. "Er rijden meer dan 5.000 auto's per dag door onze straat, of meer dan anderhalf miljoen per jaar. Tijdens het spitsuur staat er vaak een file. We waren dan ook niet verbaasd dat onze straat donkerrood kleurde op de kaart met de meetresultaten", zegt Jan De Loof.

Donkerrood betekent gemiddeld 50 microgram stikstofdioxide per kubieke meter op jaarbasis, terwijl de gezondheidsnorm 40 microgram bedraagt. Om aandacht te vragen voor de luchtkwaliteit in hun straat droegen de bewoners van de Borsbeekstraat zondag rode bollen op hun hoofd, dezelfde kleur als de meetresultaten. Ze vragen dringend actie om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Borsbeekstraat is echter geen uitzondering. Uit de resultaten van CurieuzeNeuzen blijkt dat in 45 procent van de Antwerpse straten de gezondheidsnorm overschreden wordt. Dat is naast de street canyons ook het geval voor straten nabij de Antwerpse ring en op drukke verkeerspunten.

"Er is dus nog veel werk aan de winkel. Verwacht wordt dat de Wereldgezondheidsorganisatie die norm van gemiddeld 40 microgram per kubieke meter op jaarbasis wellicht nog gaat verstrengen. Tel daar nog een verdere toename van het verkeer en een flinke bevolkingsaangroei in Antwerpen bij en je begrijpt dat we straffer uit de hoek zullen moeten komen en nog ambitieuzere maatregelen zullen moeten treffen", zegt professor Filip Meysmans van de VUB, die het onderzoek begeleidde.

Peter Vermeulen van Ringland, het burgerplatform dat voor een overkapping van de Antwerpse Ring ijvert en een van de initiatiefnemers van CurieuzeNeuzen was, ziet in de resultaten een bevestiging dat Antwerpen een ambitieus project als Ringland nodig heeft om de luchtkwaliteit gevoelig te verbeteren.

bron: Belga