"Ben soms beschaamd om parlementair te zijn"

"Ben soms beschaamd om parlementair te zijn"

"Als parlementair ben je een volledig onmachtig wezen geworden." Dat zei Jean-Marie Dedecker, die verkozen werd vanop een N-VA-lijst maar als onafhankelijke zetelt, in De Zevende Dag op Eén. "Uit onmacht ben je altijd maar bezig met roepen in de woestijn. Soms ben ik beschaamd dat ik die wedde krijg, dat is bijna 7.000 euro per maand om dan maar dit te moeten doen." Volgens Jean-Marie Dedecker is de dominantie van de uitvoerende macht in België totaal. Parlementsleden zitten er volgens hem enkel om te legitimeren wat de regering beslist. "Maar mij gaat het niet om de macht, maar om de invloed", zei hij. "Ik zetel als onafhankelijke, want dan heb ik het recht om elke week opnieuw het woord te nemen."

Toch zou hij naar eigen zeggen niet meer opnieuw de beslissing nemen om in de politiek te gaan. "Aan de parlementsverkiezingen ga ik ook zeker niet meer meedoen, bij de volgende verkiezing ben ik 72 jaar", zei Dedecker. De gemeenteraadsverkiezingen zijn wel nog een optie. "Ik ben zo graag burgervader", aldus de voormalige judocoach.

bron: Belga