Belgische regering herziet samenwerking met Congo

Belgische regering herziet samenwerking met Congo

De Belgische regering herziet de samenwerking met Congo. Ze zet een aantal initiatieven die rechtstreeks via de Congolese overheid zouden verlopen stop en zet de vrijgekomen middelen - 25 miljoen euro - om in humanitaire hulp of andere initiatieven die inspelen op de meest acute noden van de bevolking. De herziening drong zich op door de toenemende humanitaire noden en de gewijzigde politieke situatie in Congo. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) lichtten vandaag aan de Kamercommissie Buitenlandse Zaken het Belgische beleid voor de Democratische Republiek Congo (DRC) toe. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Buitenlandse Zaken verspreidde deze avond wel een mededeling.

"Door de toenemende humanitaire noden en de gewijzigde politieke situatie drong zich een fundamentele herziening van onze samenwerking op. Concreet is besloten een reeks interventies stop te zetten die rechtstreeks via de Congolese overheid zouden gebeuren. Het gaat in totaal om 25 miljoen euro aan initiatieven die nog niet werden ondertekend of die eerder al voorlopig waren opgeschort", staat in die mededeling.

"België wil echter zijn solidariteit met de Congolese bevolking versterken en zal daarom de vrijgekomen middelen aanwenden voor humanitaire hulp en andere initiatieven die inspelen op de meest acute noden van de bevolking. Zo zal de humanitaire hulp aan de DRC dit jaar worden verhoogd tot 25 miljoen euro. Daarnaast wordt gestreefd om meer met niet-gouvernementele organisaties te werken. Ook zal Enabel, het nieuwe Belgische ontwikkelingsagentschap, de opdracht krijgen om plaatselijke Congolese maatschappelijke organisaties te ondersteunen op het vlak van mensenrechten en politieke vrijheden", klinkt het.

De Belgische regering wil pas een nieuw bilateraal samenwerkingsprogramma met de Congolese overheid afsluiten "zodra er geloofwaardige verkiezingen plaatsvinden, op basis van principes van goed bestuur".

bron: Belga