Belgische kinderartsen willen dat scholen volledig open blijven

Belgische kinderartsen willen dat scholen volledig open blijven

Unicef en de Belgische pediaters merken dat er vooral via sociale media veel druk wordt uitgeoefend om scholen opnieuw te sluiten, nu de coronavarianten in opmars zijn en er een toename wordt vastgesteld van het aantal gevallen van positief geteste kinderen. "Wij, als kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en pleitbezorgers voor kinderrechten, argumenteren daarentegen dat het volledig open blijven van de scholen aangewezen en gerechtvaardigd is", schrijven ze in een persbericht.

Ze waarschuwen: de negatieve impact van een schoolsluiting zal zich laten voelen op verschillende domeinen en op een hele generatie. Niet alleen hun ontwikkeling, gezondheid en veiligheid zal worden geïmpacteerd, "zonder het structurerend, zin- en richtinggevend en ontwikkelingsstimulerend aanbod van school verslechteren (ook) de fysieke conditie en het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren aanzienlijk".

Sociale uitsluiting neemt toe

Bovendien is een aantal kinderen en jongeren bijzonder kwetsbaar voor huiselijk geweld en mishandeling, overmatige en schadelijke blootstelling aan het internet en het wegvallen van fysieke activiteit. "Dit vergroot de ongelijkheidskloof en de sociale uitsluiting, met een toename van het percentage jongeren dat in armoede leeft en de school verlaat zonder opleiding en diploma, met blijvende gevolgen voor hun gezondheid en werkgelegenheid."

Daarom bevelen de kinderartsen aan om schoolsluitingen zoveel mogelijk te vermijden en slechts als "laatste, tijdelijk en lokaal redmiddel" te gebruiken. Kinderen en jongeren moeten dan ook als een kwetsbare prioritaire groep worden beschouwd. De volledige heropening van de secundaire scholen moet prioritair zijn en alles moet eraan gedaan worden om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Als een schoolsluiting toch als onvermijdelijk wordt beschouwd, moeten er duidelijke garanties zijn, zoals het waarborgen van onderwijs en opvolging - tijdelijk vanop afstand - en het garanderen van contactonderwijs voor kwetsbare jongeren en kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken. Hoe dan ook moet contactonderwijs de doelstelling blijven. Bij een lockdown en een sluiting van de scholen, moeten die scholen als eerste heropenen.

Vaccin voor schoolpersoneel

De kinderartsen stippen aan dat een toename van de infecties van kinderen op school het gevolg is van een toename van het aantal gevallen in de samenleving, niet andersom. "Epidemiologen beweren vrijwel unaniem dat schoolgaande kinderen niet de drijvende kracht achter de epidemie zijn." Tegelijk geven lopende studies met virusvarianten aan dat kinderen niet specifiek vatbaarder zijn voor infectie en ook niet significant meer risico lopen. "Kinderen kunnen het virus ook overbrengen, maar minder gemakkelijk dan volwassenen. Dit geldt voor de oorspronkelijke variant, maar waarschijnlijk ook voor de potentieel meer besmettelijke nieuwe varianten."

Ook is het zo dat uit studies moet blijken dat schoolpersoneel geen hoger relatief risico loopt dan de algemene bevolking. Leraren zijn niet meer besmet met het virus dan andere beroepsgroepen. Wel pleiten de kinderartsen ervoor, net als onderwijsminister Ben Weyts, om schoolpersoneel als prioritaire groep binnen de vaccinatiestrategie te erkennen. Zo moet het risico op verdere verspreiding en besmettingsclusters worden beperkt.