Belgische bevolkingsgroei blijft stabiel: immigratie compenseert toename sterfte

Op 1 januari 2016 telde België in totaal 11.267.910 inwoners, onder wie 51 procent vrouwen en 49 procent mannen. De bevolking steeg in 2015 met 58.866 personen, ofwel 0,5 procent. Dat percentage blijft daarmee hetzelfde ten opzichte van 2014. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de federale overheidsdienst Economie. Op nationaal niveau is de bevolkingstoename voor slechts een vijfde toe te schrijven aan het natuurlijk saldo, het overschot van de geboortes op de overlijdens, terwijl dat voor 2014 nog een derde was. Dat komt omdat in 2015 het aantal geboortes in ons land sterk afnam (van 124.415 in 2014 tot 121.713), terwijl het aantal overlijdens sterk steeg (van 104.723 in 2014 tot 110.508).

"In 2012 was de sterfte al sterk gestegen, maar die stabiliseerde in 2013 en bereikte een historisch minimum in 2014", luidt het. "De structurele stijgende tendens, door de vergrijzing van de bevolking, weegt dus opnieuw zwaarder door en verhoogt het brutosterftecijfer tot 9,8 per 1.000 inwoners", luidt het.

De daling van het natuurlijk saldo werd vorig jaar gecompenseerd door het migratiesaldo, het verschil tussen internationale immigratie en emigratie, dat verantwoordelijk is voor vier vijfde van de bevolkingstoename. Voor 2015 bedroeg dat saldo 47.682 eenheden, tegenover 39.954 eenheden het jaar voordien.

In relatieve termen is de bevolkingsgroei het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 1,1 procent. In het Vlaams en Waals Gewest bedraagt die respectievelijk 0,5 en 0,3 procent.

bron: Belga