Belgen snakken naar gezonde snacks op het werk

Belgen snakken naar gezonde snacks op het werk

Het onafhankelijke onderzoeksbureau 365 Analytics heeft de gezondheidssituatie van duizend Belgen tussen de 18 en de 65 jaar onder de loep genomen. Daarbij werd er gepeild naar hun visie op gezondheidsbevorderende initiatieven en de rol die hun werkgever hierin speelt en zou mogen spelen.

Uit het onderzoek blijkt dat het bedroevend gesteld is met de gezondheid van de werkende Belg. De helft van de werknemers kampt met overgewicht, 58% voelt zich matig tot ongezond en 55% geeft aan niet goed in zijn vel te zitten. Twee derde geeft aan dat ze af en toe een ongezonde levensstijl hanteren.

Gezonde werknemers zijn productiever

Volgens het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is een gezonde keuze maken nochtans een gedeelde verantwoordelijkheid: niet alleen van de werknemer, maar ook van de werkgever. «Het is aan de werkgever om zijn werknemers te stimuleren om te kiezen voor gezond», zegt Els Wouters, stafmedewerker van het VIGeZ. «Onderzoek toont aan dat het BMI van werknemers tot 5% daalt wanneer zij werken in een professionele omgeving waar de werkgever actief aan de slag gaat met gezonde voeding», vult Lieven Annemans, gezondheidseconoom van de UGent aan. «Hierdoor kan het aantal werknemers met een gezond voedingspatroon met 50% stijgen. Gezonde werknemers zijn tot vier keer langer per week fysiek actief. Hun productiviteit stijgt met 10 tot zelfs 30%.»

Momenteel is slechts 19% van de werknemers is tevreden over de mogelijkheden die hun werkgever biedt om de eigen leefstijl op peil te houden of te verbeteren. «Nochtans zouden veel werknemers kiezen voor gezond, indien het bedrijf dat zou aanbieden», aldus Annemans. Op de vraag of de werkgever het aanbod van dranken op het werk gezond houdt, antwoordt slechts 37% positief. Bij slechts 30% van de werknemers zorgt de werkgever ervoor dat zijn medewerkers 's middags gezond kunnen eten.

Gezond eten moet deel worden van cultuur

De onderzoekers besluiten dat gezond eten een onderdeel van de Belgische cultuur moet worden. «Een gezondheidsbeleid introduceren op het werk gaat verder dan een saladbar voorzien in het bedrijfsrestaurant of fruit aanbieden. Een doordacht gezondheidsbeleid zorgt ervoor dat evenwichtige eten op het werk vanzelfsprekend wordt. Bedrijven bereiken daarbij het beste resultaat als het gezondheidsbeleid bestaat uit de combinatie van drie pijlers: voorlichting, voorschriften en aanbod», aldus de onderzoekers.