Belgen rijden zich steeds meer vast in de file, ook tijdens de daluren

Belgen rijden zich steeds meer vast in de file, ook tijdens de daluren

De Belgische autobestuurders hebben in de eerste helft van 2018 opnieuw langer in de file gestaan. Vooral tijdens de daluren overdag nemen de files toe, zo blijkt vandaag uit de filebarometer van Touring Mobilis. Het aantal uur waarop er in totaal meer dan 100 kilometer file op de Belgische snelwegen stond, is volgens de barometer met 22 procent toegenomen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2017: van 696,4 naar 848,3 uur. Als er gekeken wordt naar een totale filelengte van meer dan 300 kilometer, gaat het zelfs bijna om een verdubbeling: van 24,2 uur naar 46,6 uur.

Volgens Touring Mobilis is er sprake van een toename van de structurele files. De organisatie wijst daarbij onder meer op de stijging van het fileleed tijdens de daluren. Het aantal uur dat er buiten de spits in totaal honderd kilometer of meer file stond, nam immers explosief toe: van 86,2 naar 188,4 uur.

"De verzadiging van het wegennet tijdens de spitsuren zorgt er ongetwijfeld voor dat men liever buiten deze uren naar het werk pendelt. Ook de toename van het licht en zwaar vrachtverkeer op onze Belgische autosnelwegen heeft hierin een aandeel. Een derde mogelijke verklaring hiervoor kunnen grote wegenwerken zijn die doorheen de hele dag voor vertragingen en file kunnen zorgen", stelt Touring Mobilis.

De grootste verkeersproblemen werden opgetekend op vrijdag 2 maart, toen als gevolg van de ijzel en sneeuw de totale filelengte op de Belgische snelwegen tijdens de avondspits opliep tot 590 kilometer. Op vrijdagavond 18 mei, bij het begin van het pinksterweekend, stond er 418 kilometer. Donderdag 31 mei staat met een ochtendspits van 411 kilometer op de derde plaats.

bron: Belga