Belg ziet vermogen slinken

Belg ziet vermogen slinken

De Belg beschikte in 2018 gemiddeld over een netto financieel vermogen van 89.543 euro. Het gaat daarbij om het totaal aan onder meer bankdeposito's, effecten en pensioenreserves, min de particuliere openstaande schulden (zoals hypotheken en consumentenkredieten). België staat daarmee op de achtste plaats van rijkste landen ter wereld en op de vierde plaats in Europa. De Verenigde Staten, Zwitserland en Taiwan voeren de internationale lijst aan.

Daling met 4.31%

Ons land scoort wel slechter dan vorig jaar, toen België nog de vijfde stek inpalmde met gemiddeld 93.580 euro. Het gaat om een daling met 4,31%. Wereldwijd nam het netto financieel vermogen vorig jaar licht af met 1,9% tot 129,8 biljoen euro, met name door de onzekerheid op de financiële markten.

Evenwichtige verdeling

Bekijken we de mediaan van het netto financieel vermogen per inwoner, dan komt ons land beter uit de verf. Terwijl landen als de Verenigde Staten - waar de mediaan amper 15% bedraagt van het gemiddelde netto financieel vermogen - en Zweden (rond de 30%) wegzakken in de ranking, stijgt België naar de vierde plaats. De mediaan ligt in ons land rond de 60.000 euro, zowat 65% van het gemiddelde netto financieel vermogen per inwoner. Een van de redenen daarvoor is volgens Allianz dat België een van de landen is waar herverdeling van vermogen het meest evenwichtig gebeurt.