Begrotingscontrole - Rekenhof heeft vragen bij haalbaarheid van bepaalde maatregelen en ontvangsten

Het Rekenhof stelt zich vragen bij de haalbaarheid van een reeks maatregelen die de regering-Michel tijdens de begrotingscontrole heeft genomen en vindt dat de uitgaven in verband met de asielcrisis en de strijd tegen het terrorisme niet duidelijk worden voorgesteld. Dat staat in het rapport van het Hof over de begrotingscontrole dat het heeft overgemaakt aan de Kamer. Het Rekenhof stelt ook dat bepaalde fiscale maatregelen, zoals de twee vervroegde fiscale maatregelen (accijnzen op tabak en op diesel), geen recurrente impact hebben en dus de extra structurele inspanning in 2017 niet dekken. Bij de berekening van de belastingen wijst het ook op een aantal onzekerheden met mogelijke negatieve impact op de fiscale ontvangsten voor 2016, zoals de gevolgen van de terreuraanslagen van maart, de beslissingen van Europa voor het verlaagd btw-tarief op scholenbouw en de diamanttaks, en de arresten van het grondwettelijk Hof over de vennootschapsbelasting op intercommunales en de 'fairness tax'.

Voorts heeft het Rekenhof ook opmerkingen over de haalbaarheid van een aantal fiscale maatregelen. Zo wordt voor de hervorming van het reglementair kader van de vastgoedbeleggingsfondsen 250 miljoen euro ingeschreven, maar heeft 116 miljoen betrekking op de omvorming van bestaande investeringen en die is dus éénmalig. De strijd tegen de fiscale fraude (Panama) moet 67,8 miljoen opbrengen, maar het Hof heeft voor slechts 4 van de 12 maatregelen informatie over de budgettaire impact ontvangen. Bij de hervorming van de bankentaks (207,5 miljoen) heeft de regering geen rekening gehouden met onder meer de minderontvangsten door de opheffing van de beperkingen.

Het Rekenhof wijst er ook op dat de bepalingen over de fiscale regularisatie nog steeds niet zijn aangenomen terwijl de regering wel 250 miljoen euro heeft ingeschreven. Bij de uitgaven herhaalt het Hof zijn opmerkingen over de "redesign" van de fiscale administratie, wat 100 miljoen euro moet opbrengen maar waar nauwelijks cijfers over beschikbaar zijn. Voorts zijn volgens het Hof de inkomsten van de btw op online kansspelen en weddenschappen overraamd en zijn de maatregelen voor hoogtechnologische activiteiten onzeker.

Het rapport staat ook stil bij de provisies voor asiel en migratie en voor veiligheid en de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Het gaat om drie provisies voor in totaal 1,145 miljard euro, die de regering hoopt buiten de begroting te houden door gebruik te maken van de flexibiliteitsclausule, waarvoor toestemming gevraagd is bij de Europese Commissie. Het hof waarschuwt dat deze middelen niet kunnen gebruikt worden voor andere doeleinden dan de asielcrisis en de terroristische dreiging.

bron: Belga