Bedrijven die water nodig hebben voor hun productie vrijgesteld van sproeiverbod

Bedrijven die water nodig hebben voor hun productie vrijgesteld van sproeiverbod

Bedrijven die voor hun professionele activiteiten water nodig hebben, worden vrijgesteld van het sproeiverbod. Dat zegt Jan Dhaene, woordvoerder van de Droogtecommissie. Het uitvaardigen van sproeiverboden om het waterverbruik te beperken in de huidige droogteperiode valt onder de bevoegdheid van de gouverneurs. De gouverneurs worden bij het nemen van hun maatregelen geadviseerd door de zogeheten droogtecommissie, die na de droogte van vorig jaar werd opgericht binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). In de droogtecommissie zetelen alle vertegenwoordigers van de CIW-leden, de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving en het Vlaams Crisiscentrum CCVO.

De commissie geeft adviezen gebaseerd op monitoring van verschillende indicatoren en 'expert judgement' om maatregelen uit te vaardigen. "De commissie heeft op 24 juli de gouverneurs geadviseerd om bedrijven die water nodig hebben voor hun professionele activiteiten, vrij te stellen van het sproeiverbod", zegt Jan Dhaene. "Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven als car washes of bedrijven die daken reinigen en daarvoor water nodig hebben. Zij moeten natuurlijk ook zo spaarzaam mogelijk omgaan met water. Anderzijds adviseert de commissie dat alle sportterreinen wel onder het sproeiverbod vallen."

bron: Belga