Asymptomatische mensen met hoogrisicocontact vanaf vandaag opnieuw getest

Asymptomatische mensen met hoogrisicocontact vanaf vandaag opnieuw getest

Op 21 oktober werd in ons land beslist om enkel nog mensen met één of meer symptomen van corona te testen. Die beslissing kwam er omdat de labo's niet meer konden volgen. Daardoor zakte het aantal tests in ons land van ruim 80.000 per dag naar ongeveer 28.000. Intussen zijn de labo's beter gewapend en kan de testcapaciteit worden opgevoerd. Afgelopen weekend besliste de Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid dan ook om vanaf 23 november de asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw te testen.

Niet langs de huisarts

Asymptomatische personen die een test nodig hebben, hoeven daarvoor niet meer bij de huisarts langs te gaan. Zij ontvangen via de contacttracing een sms met een code. Wie een hoogrisicocontact had in een school of een bedrijf, zal die code krijgen van de coördinerende arts daar. Reizigers die terugkeren naar ons land krijgen de sms met code pas als uit hun Passenger Locator Form blijkt dat ze in het buitenland een hoogrisicocontact hadden.

Wie zo'n sms met activatiecode ontvangt, kan via de website www.mijngezondheid.belgie.be een afspraak maken voor een test in een testcentrum in de buurt. Op die manier is er dus geen tussenkomst van een dokter nodig, waardoor de druk op hun schouders niet extra hoog wordt. Wie wel een vermoeden heeft van hoogrisicocontact, maar geen sms ontvangen heeft, kan dus niet getest worden.

Zeven dagen wachten

Het is belangrijk dat de test pas wordt afgenomen op dag zeven na het laatste hoogrisicocontact of na terugkeer in België, anders geeft de test onvoldoende garantie. Wie afgelopen maand een hoogrisicocontact had, maar geen symptomen vertoonde, moest 10 dagen in quarantaine. Nu kan de quarantaine dan ook al eindigen op dag 7, mits een negatieve test.

Patiënten moeten wel waakzaam blijven tot dag 14 na het contact. Indien geen test wordt afgenomen, stopt de quarantaine pas 10 dagen na het laatste hoogrisicocontact, gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Administratieve druk beperkt

Via de website mijngezondheid.belgie.be kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden, en ook het resultaat van hun test raadplegen.

De huisartsen zijn alleszins tevreden met deze nieuwe maatregel. "In aanloop van de tweede golf was het voor huisartsen moeilijk beheersbaar, gezien de toeloop van patiënten en de steeds veranderende richtlijnen", aldus Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. "Dankzij deze strategie, die hopelijk een tijdje aanhoudt, kunnen huisartsen de juiste zorg op het juiste moment aanbieden aan de patiënt en blijft ook de administratieve druk beperkt."